[email protected] +420 228 886 956

Tiskařské všeobecné obchodní podmínky

Podání návrhu

Po dokončení návrhu etiket zákazníkem, prosím, začněte objednávku tím, že odešlete  návrh do firmy Nordtek Packaging (dále jen: Dodavatel). Jakmile je objednávka umístěna, Dodavatel již nemůže přijmout jakoukoliv část úprav či změn od původního návrhu a nemůže nabídnout náhradu v jakékoliv formě. Zákazník plně odpovídá za kontrolu správnosti, pravopisné a gramatické chyby a celkový obsah. Dodavatel  neposkytuje dodatečnou asistenci s těmito úkony i pokud je na to upozorněn. Konečný digitální návrh etiket bude zasláný k zákazníkovi prostřednictvím e-mailu ke konečnému schválení před zahájením výroby etiket.

 

Dodací termíny výroby

Po odsouhlasení digitálního návrhu k výrobě etiket Dodavatel začne s výrobou etiket, která bude dokončena v pěti (5) pracovních dnech nebo dříve. Doba doručení je závislá na způsobu doručení, průběhu a místu doručení. Pro více informací navštivte stránky allinpackaging.cz /ceny-dopravy. Urgentní dodání objednávky etiket může být zajištěno zákazníkem na jeho náklady a může záviset na možnostech přepravního balení. Doba doručení bude přibližná v době objednávky.
 

Podmínky vrácení

Všechny prodeje jsou konečné. Dodavatel si dovoluje informovat zákazníky, že žádné škody nemohou být uznány při výrobě etiket. Dodavatel doporučuje přečíst si a ujasnit si tyto Podmínky a požadavky před objednávkou etiket. Jakmile je objednávka umístněná nejsou možné žádné jiné náhrady.

 

Storno podmínky

Jakmile objednávka byla zpracována pro výrobu, nebude možné ji zrušit nebo žádat náhradu v jakémkoliv rozsahu. Konečný návrh je na plnou odpovědnost zákazníka.

 

Ceny grafických návrhů

Ceny grafických návrhů máme uvedené na naší webové stránce pod titulem "Grafické balíčky". Další informace ohledně grafických nákladů a nákladů výroby naleznete na následujícím linku: https://allinpackaging.cz/naklady-tiskarskych-praci.html

 

Autorská práva k obrázkům, Podmínky používání a odpovědnost zákazníka

 
Všechny obrázky odeslané zákazníkem dodavateli jsou považovány za důvěrné a  zcela majetkem zákazníka. Zákazník je plně odpovědný za všechny zaslané obrázky. Prosíme, nepoužívejte žádné kopie obrázků jenž nevlastníte a jsou chráněné autorským právem, pokud nemáte souhlas autora. Dodavatel se zavazuje nepoužít obrázky zaslané zákazníkem pro jiné účely pokud se obě strany nedohodnou jinak. 
 
Obrázky mohou být uloženy na dobu neurčitou jako záznamy pro případ, že zákazník se rozhodne znovu objednat tyto etikety.
 

Odpovědnost

Dodavatel nezkoumá obsah, pravopis, estetiku, bezúhonnost, autorská a publikační práva žádného souboru, PS, PRN, JPG, TIF PDF poskytnutého objednatelem, tím pádem se odpovědnost na dodavatele nevztahuje. Dodavatel neodpovídá za informace, které obsahují jím vyrobené etikety, odpovědnost se vtahuje jednoznačně na objednatele. Nad škodou působenou objednatelem dodavatel vyloučí každou zodpovědnost.
 
Objednatel zadáním objednávky prohlašuje, že obsahem objednávky disponuje všemi potřebnými právy, čímž dodavatel nemůže být stíhání ze strany třetí osoby ohledně autorských a osobních práv.
 
 
Poznámka: Jakékoliv detaily na něž se nevztahuje výše uvedené obchodní podmínky se následně  řídí podle Všeobecných podmínek firmy Nordtek Packaging Ltd. (jenž najdete zde)

 

Nahrávání