Na co dávat pozor?

Na co bychom si měli dát pozor? - příprava a předání grafiky k tisku

Technická pomoc při přípravě tištěných materiálů a zadávání tištěné objednávky

V každém případě nám zkuste zaslat grafické soubory jako vektorové pdf se „zakřivenými/vloženými“ písmy, barvami CMYK, ve formátu kompatibilním s PC CorelDRAW

Zdrojem problému může být:

Nesprávný formát souboru, například poškozený soubor, materiál chráněný heslem atd.nedokonalosti, vady grafiky, např.: výběh, obrázky s nízkým rozlišením, nezakřivená / vložená písma, nekompatibilní filtry, téměř vyřezané prvkyšpatná velikost.

Předaný materiál obsahující takové problémy je po všech stránkách kompletně zkontrolován a připraven ke zpracování, avšak dokud zákazník neodsouhlasí hotovou grafiku, tiskařské práce nebudou provedeny.

Rozlišení grafiky

Grafiky s nízkým rozlišením obrázky pod 100 dpi nejsou vhodné pro tisk a zpracování, vyžaduje se rozlišení nejméně 250 dpi, ale nejlepší by byla hodnota nad 300 dpi.

Při zvětšení obrázku se jeho kvalita zhoršuje, proto usilujte dodat grafiku v co největším rozlišení. Pokud totiž zvětšíte obrázek v editoru, zhorší se jeho kvalita. Usilujte o co nejvyšší rozlišení. Prosíme Vás, navrhněte danou grafiku v požadované velikosti. V případě, že chcete vytisknout bílou barvu nebo pod výřez fotografie, musíte vytvořit dokonale černou vektorovou grafiku obrázku.

Kontrola obsahu

Kontrolu obsahu v žádném případě neprovádíme. Je to zodpovědnost objednatele. Takové nedostatky umíme opravit po výrobě jen s novou výrobou, kterou hradí objednatel. Samozřejmě konečnou formu grafiky vždy přepošleme objednateli ke schválení.

Jasnost barev

Pro výrobu dané grafiky je nezbytné schválení zkušebního tisku objednatelem. Bez toho neumíme zaručit jasnost barev dané grafiky, a ani reklamaci neschválíme!

Nedostatky při zjišťování jasnosti barvy:

- barva na monitoru

- barva vytištěná na jiném médiu (např. fotka grafiky ve vytištěném katalogu)

- vzorek vytištěný na digitální proof tiskárně

- grafika bez velikosti řezu nebo nesprávně definovaný řez


Špatně definovaná velikost řezu

• Pokud řez není jasný na dané grafice, neznáme přesnou velikost

• Na konci úpravy grafiky doporučujeme použít standard PDF/X,

• U trimerů je nutno pozadí grafiky zvětšit o 2 mm. Při přímém tisku to není nutné.


Písmena nejsou vložena / zakřivena

• V grafických programech převeďte písmena do křivky nebo pošlete písmo také přímo do tiskárny. Poslední možnost umožňuje okamžitou opravu chyb nalezených v grafickém textu. V prvním případě tiskárna nemá možnost k opravě, protože písmena se zobrazují jako grafické objekty.

• Existuje několik typů písma, to znamená, že výchozí písmo tiskárna nemusí v každém případě poznat. Pokud tomu tak je, výsledek po vytištění nemusí být stejný ba může se vyskytnout i bezvýznamný text.

• Vždy se zaměřte na použití správné grafické aplikace, ale nepoužívejte nástroje a filtry, protože mohou být problematické, pokud jde o kompatibilitu.


Nepřiměřené barvy

• Vždy očekáváme CMYK, a ne - RGB, LAB, HKS (monitor pracuje s barevným prostorem RGB), neboť to, co vidíme na monitoru, nemusí být pro nás správné. Dle našich zkušeností barevně kalibrované monitory ukazují výrazný rozdíl (ať už CRT, LCD nebo LED displej) ve stejném spektru.

• Pokud je důležitá přesnost barvy (například barevný kód Pantone ), pak ji převeďte do systému CMYK a zkontrolujte vzorový tisk. Při digitálním tisku se všechny barvy skládají ze čtyř základních barev, na výběr inewj barvy není možnost. U ostatních typů tisku umíme použít další barevné kombinace.


Odsouhlasení grafiky před tiskařskými pracemi

Před zahájením výroby vždy posíláme e-mailem vizuální návrh na kontrolu, opravu a schválení. Převzetí vizuálního návrhu se považuje za objednávku, kterou prosíme zaslat e-mailem. Neakceptujeme reklamace obsahu produktů vyrobených dle schváleného vizuálního designu. Vady zjištěné po výrobě (pravopisné chyby, nesprávné schválení designu nebo chyba sladění barev) je bohužel možné odstranit pouze předěláním, přičemž náklady na ni nese zákazník.