Tiskařské všeobecné obchodní podmínky

Objednávka

Objednatel může zadat objednávku vůči Nordtek Imexco Kft. (Dále jako ""dodavatel”) pokud již disponuje s hotovou grafikou na tisk. Objednávku akceptujeme jen písemně, spolu s kódem vydané cenové nabídky. Dodavatel po obdržení objednávky neakceptuje žádné změny. Všechny neshody a chyby týkající se grafiky, jako gramatické chyby a překlepy, či obsahové nedostatky patří pod odpovědnost objednatele. Dodavatel koriguje grafiku pouze v tom případě, pokud se na tom obě strany v objednávce dohodly. Pokud objednatel nedisponuje s vhodným grafickým materiálem, dodavatel může space grafiku za poplatek. Konečná forma grafiky vhodná k tisku se před výrobou posílá e-mailem objednateli ke schválení.

Grafiky nám posílejte v každém případě ve vektorovém pdf formátu a v křivkách, v barvách CMYK, ve formátu kompatibilní PC CorelDRAW. Tipy, jak vytvořit tiskové soubory, naleznete zde.

Naše cenové nabídky jsou platné do pěti pracovních dnů.

Výroba

Výrobou začínáme v každém případě pouze tehdy, jestliže se splní následující požadavky:

  • • obdrželi jsme grafiku ve vhodném formátu, kterou odsouhlasila i naše tiskařská výroba, nebo pokud objednatel odsouhlasil námi upravenou grafiku písemně, a podal objednávky podle kódu námi vystavené cenové nabídky
  • • obdržíme úhradu na náš bankovní účet za danou objednávku

Doba dodání závisí na způsobu přepravy (např. Letecká pošta, dodávka) a od adresy dodání.

Dobu dodání mohou ovlivnit - prodloužit i jiné faktory: Objednatel dodá nevhodnou grafiku (např. Poškozené PDF soubory, grafika nedodání v krivkách a vektorech), nebo objednatel nezajistí grafiku na dohodnutý čas. Tímto vyloučíme prodlení ze strany dodavatele. V tom případě, že objednatel za nepřiměřený dlouhou dobu nedodá materiály k výrobě, dodavatel může od objednávky odstoupit. Objednatel při této skutečnosti hradí veškeré náklady, které se za ten čas u dodavatele vyskytly. Další infromace o dopravě najdete na naší webové stránce: https://allinpackaging.cz/ceny-dopravy.html

Náklady za urychlenou dopravu hradí každopádně objednatel. Možnosti dopravy záviasia i od dopravní společnosti. Dodací lhůta je stanovena vždy při dané objednávce.

Reklamace

Každá objednávka je konečná, tím pádem dodavatel po definitivní objednávce nehradí zpět žádné náklady. Dodavatel doporučuje, abyste si před zadáním objednávky důkladně přečetli ""Podmínky pro objednávání tiskařských prací"". V tom případě má objednatel jakoukoliv námitku ohledně kvality objednávky, je povinen podat písemnou reklamaci vůči dodavateli do 48 hodin od převzetí zboží. Objednatel je povinen z důvodu šetření poslat dané zboží dodavateli a poskytnout mu veškeré informace týkající se reklamace. V případě tiskařských prací dodavatel neakceptuje reklamace týkající se kvality, míry a barvy, protože objednatel před samotnou tiskem práci odsouhlasil. V případě ofsetového, flexo a sítotisku, pokud nebyly k dispozici proof a pantone barvy, dodavatel neakceptuje reklamace týkající se barev. Objednatel má možnost na to, aby si před samotnou objednávkou opatřil vzorek z tisku, pokud si ji vyžádá a uhradí.

Podmínky zrušení objednávky

V tom případě, že se daná objednávku již zpracovala a dostala se do stádia výroby, objednatel nemá možnost jeho zrušení, a nemá nárok ani za zpětnou úhradu. Jedině objednatel odpovídá za hotové grafické dílo.

Ceny grafických návrhů

Poplatky za grafické návrhy naleznete na naší webové stránce pod titulem ""grafické balíčky"". Informace o našich grafických balíčcích a o poplatcích souvisejících s grafickým návrhem naleznete na následujícím linku: https://allinpackaging.cz/naklady-tiskarskych-praci.html

Autorská práva obrázků

Obrázky, grafiky dodané pro dodavatele tvoří výhradní majetek objednatele, dodavatel nimi zachází důvěrně. Objednatel nese plnou zodpovednosť za obsah obrázkov. Poprosíme Vás, abyste nám nenastavili obrázky chráněné autorskými právy někoho jiného! Dodavatel se zavazuje proti opakovaného použití obrázků, s výjimkou, pokud se strany nedohodly na něčem jiném. Dodavatel archivuje obrázky na dobu neurčitou, a to z důvodu jejich využití v opětovné objednávce.

Odpovědnost

Soubory pocházející od objednatele - PS, PRN, JPG, TIF, PDF, CD a jiné - dodavatel nekontroluje, jak ani jejich obsah, pravopis, estetiku, dále nezkoumá ani autorská práva daného souboru či grafiky. Dodavatel v žádném případě nezodpovídá za obsahovou stránku a za pravdivost daného výtisku, odpovědnost se týká výlučně pouze objednatele. Dodavatel vylučuje jakékoli odškodnění z výše uvedených příčin. Objednatel zadáním objednávky prohlašuje, že disponuje všemi právy ohledně předmětu objednávky, dále zbavuje odpovědnosti dodavatele, čímž žádná třetí strana nemůže postihu dodavatele za porušení autorských či jiných práv.

Upozornění: Na ty případy, které nejsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách na objednávku tiskařských prací se vztahují Všeobecné obchodní podmínky firmy Nordtek Imexco Kft. (Pro Všeobecné obchodní podmínky klikněte sem.