Všeobecné smluvní podmínky

Hlavní podmínky online nákupu


Kompletní Smluvní podmínky můžete najít zde.

Provozovatelem internetového obchodu" All In Packaging "je NORDTEK PACKAGING LIMITED Company number: 636232, Address: 6-9 Trinity Street, Dublin 2, D02EY47, Ireland, EU VAT No: IE3603571LH).

I. Reklamace

 1. V případě, že zákazník obdrží poškozený balíček z dopravní společnosti, musí být tato skutečnost zaznamenaná a pořízen protokol o poškození. Tento protokol umožňuje náhradu škody ze strany dopravního podniku. Vaši reklamaci víte zadat vyplněním následujícího formuláře: https://allinpackaging.cz/stiznost

  1.a.Na reklamaci zboží z hygienického a mikrobiologického důvodu je možné do 14 dnů od převzetí zboží. Reklamaci vztahující se tedy na hygienické nedostatky neuplatňujeme po 15 dnech od obdržení zboží.

 2. Reklamace týkající se problému v množství, poškození zboží, vnější nedostatky a nedostatek garantovaných vnějších znaků budou přijímány ze strany dodavatele, pouze pokud zákazník tuto skutečnost oznámí  do 3 pracovních dnů po obdržení zboží.
 3. Zkrácení stonky, výměna stonky - podmínky závazků
  Délka stonku je uvedená v každém případě v milimetrech.
  Při úpravě délky stonku se bere do úvahy hodnota FBOG (From the Bottom Of Gasket - Od spodní části těsnění) dána v milimetrech, jestliže se v písemné formě nevypracovala další hodnota.
  Další hodnota může být Stažená délka stonku - délka stonku od začátku až po konec odpojena z dané hlavice.
  Úpravu délky stonků vykonávají osoby se zdravotním postižením, manuálně. Podmínky závazku závisí na jejich vytížení a množství práce. Přesná délka stonku: ustanovená FBOG délka +/- 2 mm.

II. Ceny

 1. Není-li dohodnuto jinak, ceny dodavatele musí být chápány jako ceny s podmínkami dodávky Exworks Budapešť, a obsahujít pouze náklady na balení (v případě prodeje soukromým osobám na území Maďarska nebo Společenství EU, nebo pro společnosti, které nemají platné DPH číslo v EU, převažující DPH (20%) bude účtována).
 2. Jsou-li nesprávné ceny zobrazeny v různých webových obchodech All In Packaging, není dodavatel povinen dodat jakýkoliv produkt nebo poskytnout jakoukoli formu odškodnění zákazníka. Po obdržení oznámení o cenové korekci, je Zákazník plně oprávněn zrušit nákup za plnou náhradu speciálně pro příslušný produkt.
 3. Pokud jsou ceny chybně upravované během jakéhokoli procesu platby v důsledku technické chyby autovýpočtu, je dodavatel plně oprávněn zrušit nesprávnou objednávku a znovu vydala aktualizovanou objednávku s správnou cenou výrobků. 

III. Dodací lhůty

 1. V případě nákupu ze skladu, termín odeslání je do 4 pracovnchí dnů, počínaje od okamžiku, kdy jsou zajištěny všechny podmínky pro dodávku a kupní cena zboží je připsána na bankovní účet dodavatele.
 2. Očekávaná dodací lhůta po odeslání je uveden na podstránce "doprava".

IV. Vzorky produktu

 1. Dodavatel poskytuje zákazníkům vzorky zdarma:  3 výrobky po 1ks od výrobku. Cena nákladů  za odeslání vzorku by měla být uhrazena zákazníkem.

V. Právo na odstoupení od smlouvy 

 1. Zákazník může zrušit (online) nákup sjednané mezi oběma stranami do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující je povinen oznámit písemně dodavateli o záměru pro odstoupení od smlouvy v rámci této 14 denní lhůty. Další podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy:
  Kupující vrátí produkt (y) na jeho / její vlastní náklady v nepoškozeném stavu a v původního množství. Adresa skladu: Maďarsko, Budapešť, H1171, Pesti út 474.
 2. Dodavatel lituje informovat zákazníka, že žádné náhrady nemohou být přijímány na objednávky etiket. Úplné podmínky pro objednávání etiket naleznete https://allinpackaging.cz/tiskarske-vseobecne-obchodni-podminky

Kompletní Smluvní podmínky v angličtině můžete najít zde.

Platné od září 2022